Buồng oxy cao áp – Dùng 1 người

Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật buồng oxy cao áp Oxylife I/80 Oxylife I/90
Kích thước ø80 x 230 cm ø90 x 230 cm
Thể tích 1.156 lít 1463 lít
Trọng lượng 90 kg 105 kg
Chất liệu Nhôm Nhôm
Máy nén khí Tích hợp trong hệ thống Tích hợp trong hệ thống
Máy tạo oxy hãng sản xuất Mỹ

Rất an toàn và

không chi phí mua oxy y tế

Rất an toàn và

không chi phí mua oxy y tế

Máy điều hòa Hãng Nhật Bản (Điều hòa bằng hơi nước) Hãng Nhật Bản (Điều hòa bằng hơi nước)
Đệm Cao cấp Cao cấp
Điện thoại Hai chiều (Giao tiếp trong và ngoài buồng) Hai chiều (Giao tiếp trong và ngoài buồng)
Hệ thống dẫn khí từ máy đến buồng điều trị 01 Bộ 01 Bộ
Cáp nguồn cho hệ thống điều khiển 01 Bộ 01 Bộ
Môi trường làm việc Máy tạo Oxy của Mỹ; Oxy y tế Máy tạo Oxy của Mỹ; Oxy y tế
Điều khiển bên ngoài buồng Màn hình màu cảm ứng Màn hình màu cảm ứng
Điều khiển bên trong buồng Màn hình màu cảm ứng Màn hình màu cảm ứng
Áp suất thiết kế 2 ATA 2 ATA
Áp suất làm việc 1,5 ATA 1,5 ATA